หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : นักดินน้อย
โดย : Admin
อ่าน : 283
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

นักเรียนร่วมกันสำรวจดินที่จะใช้ในการปลูกข้าวโพด ในกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น