ชื่อ - นามสกุล :สุผัสสา สังขาว
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน
ที่อยู่ :175 ม.1 ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
Telephone :0954250371
Email :supassa39@hotmail.co.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่การเงิน