ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอิษยา พรมสามสี
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ : ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0610297119
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา