พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

นักสำรวจดิน

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 13.00 น. )
นักเรียนร่วมกันสำรวจดินที่จะใช้ในการปลูกข้าวโพด ในกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เข้าชม 28  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2562